Unul din cele mai complexe proiecte pe care primarul Orașului Lipova – Florin Fabius PERA alături de echipa sa, le are pe lista de viitoare realizări se referă la o serie de măsuri care pun în prim plan o dezvoltare a comunității locale și a imaginii orașului prin intermediul implicării unor noi acțivități și mijloace de comunicare, care să fie în directă concordanță cu nevoile, problemele și așteptările cetățenilor

Ce ne propunem ?

 • Să promovăm eficient Orașul Lipova în mediul online, astfel încât cetățenii să fie informați în mod direct, concret, complet și în timp real despre toate particularitățile și acțiunile întreprinse în orașul lor.
 • Să asigurăm o legătură directă și calitativă cu cetățeanul (provenind din diverse medii de activitate) – actorul principal al comunității pe care administrația locală a Orașului Lipova o reprezintă și în serviciul căruia urmărește să asigure toate condițiile necesare pentru un trai decent și sigur.

Necesitatea implementării unor noi acțiuni/măsuri, privind calitatea serviciilor asigurate și managementul la nivel de administrație publică locală, în Orașul Lipova:

 • Alinierea la standarde europene reprezintă în contextul actual principala necesitate la nivelul managamentului oricărei instituții publice locale
 • Alinierea la cerințele beneficiarilor principali ai serviciilor asigurate de administrația publică locală (cetățenii, instituții subordonate sau colaboratoare, parteneri externi etc.), asigurându-se serviciile necesare, la un nivel corespunzător de calitate, în condiții optime de maximă eficiență și conforme unor standarde clar definite din punct de vedere economic și ca utilitate.

Care sunt principalele obiective generale ale primarului Orașului Lipova, vizând dezvoltarea comunității locale și legătura creată cu aceasta

Având la bază, pentru toate activitățile previzualizate și necesare de întreprins, principiul calității și eficienței, dar în special pentru a fi aproape de interlocutorii noștri (cetățenii) și în directă concordanță cu nevoile și problemele acestora și pentru a asigura satisfacerea cerințelor beneficiarilor serviciilor oferite de administrația publică locală, primarul Orașului Lipova alături de echipa din subordine, urmăresc, cu precădere îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Asigurarea unor servicii publice de calitate în domeniul administrației publice locale, satisfacerea cerințelor și așteptărilor cetățenilor și asigurarea unei comunicări eficiente, prin care să se ofere cu promptitudine răspunsuri la solicitările comunității, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției și a celorlalte acte normative care reglementază activitatea administrației publice locale.
 • Sprijin și interes constant dedicate dezvoltării economice prin promovarea și îmbunătățirea imaginii insituției, a parteneriatului public-privat și crearea unor noi facilități și oportunități care să atragă potențali noi investitori autohtoni sau străini.
 • Creșterea evidentă a standardului de viață și a bunăstării generale a cetățenilor, realizate prin: implementarea unor noi tehnici de comunicare moderne, creșterea accesibilității orașului, diversificarea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, realizarea obiectivelor de investiții, creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și guvernamentale, creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență și protecției civile.
 • Eficiență în utilizarea resurselor, scăderea costurilor prin utilizarea rațională a resurselor financiare, asigurarea veniturilor, având la bază taxele și impozitele locale și asigurarea pe termen lung a fondurilor pentru investiții, asigurarea legalității privind cheltuirea fondurilor publice și a celor obținute din alte surse: europene, guvernamentale nerambursabile.
 • Adaptarea și dezvoltarea resurselor umane implicate, ca suport al dezvoltării și asigurării unei administrații publice eficiente și transparente, cu un management bazat pe un partenriat real cu cetățenii, în conformitate cu cele mai înalte standarde de etică și integritate.

Pornind de la convingerea că aportul fiecărui actor social implicat mai mult sau mai puțin în organizarea și desfășurarea activităților specifice administrației publice locale și a funcțiilor pe care aceasta trebuie să le îndeplinească în relația cu comunitatea lcoală și cetățeanul este unul notabil și determinant pentru dezvoltarea pe plan local și din dorința de a aduce mereu îmbunătățiri și adaptări conforme contextului contemporan, în ceea ce privește activitatea desfășurată de administrația publică locală la nivelul Orașului Lipova, propunerile aduse periodic din partea instituției Primăriei Orașului Lipova, prin reprezentantul legal al acesteia – primarul Orașului Lipova, Florin Fabius PERA, vor viza fără echivoc susținerea și desfășurarea unei politici de calitate, asigurarea resurselor necesare, comunicarea, înțelegerea, analiza și aplicarea în mod conform și calitativ a acțiunilor de la toate nivelurile instituției, angrenarea și susținerea persoanelor responsabile, astfel încât toate acestea să contribuie la obținerea unor rezultate propuse, intenționate, a eficacității și îmbunătățirii continue a sistemului derulat de administrația publică locală și a setului de activități întreprinse de  aceasta.

 

 

Obiective principale ale proiectului propus :

 • Calitatea și cantitatea informațiilor oferite cetățenilor să prezinte o creștere și evoluție. Să fie îmbunătățite și adaptate modalitățile de comunicare utilizate în procesul de comunicare cu partea externă instituției, cetățenii, astfel încât să existe o creștere vizibilă a calității relației dintre administrație și cetățeni, încrederea cetățenilor să crească, să simtă că există deschidere din partea autorității locale, că sunt ascultați, implicați în procesul de luare a deciziilor.
 • Imaginea Orașului Lipova să fie mai vizibilă, să fie prezentă pretutindeni și ușor accesibilă, în mai multe medii online, atât pentru cetățenii săi, cât și pentru persoane din afara orașului (regiune, țară, străinătate).

Obiective specifice ale proiectului :

 • Creșterea numărului de urmăritori ai paginii oficiale de Facebook a Primăriei Orașului Lipova și oferirea posibilității participării active a acestora la dezvoltarea orașului, prin noi acțiuni implementate de reprezentanții administrației publice locale.
 • Atragerea de noi investitori în vederea dezvoltării economice a orașului.
 • Atragerea unor noi posibile înfrățiri cu orașe din afara României, dar și cu alte orașe din țară, în vederea schimbului de informații, de experiență și în principal pentru posibilitatea realizării unor noi acțiuni, servicii pe raza orașului.
 • Atragerea și creșterea numărului de turiști care aleg să viziteze Orașul Lipova.

Acțiuni necesare de întreprins :

 • Asigurarea unei prezențe constante în mediul online a reprezentanților administrației publice locale, prin prezentarea completă și conformă cu realitatea a tuturor informațiilor referitoare la toate acțiunile și proiectele derulate în Orașul Lipova, precum și a planului de acțiuni avut în vizor de realizat pe termen scurt, mediu și lung în Orașul Lipova.
 • O nouă modalitate de a comunica eficient cu cetățenii, care ar fi indicat să fie implementată în viitorul apropiat, ar fi realizarea unor sesiuni de tip live, adică în direct cu cetățenii Lipovei, prin intermediul paginilor de Facebook oficiale ale Primăriei Orașului Lipova, precum și a Primarului Orașului Lipova. Aceste întâlniri cu cetățenii în mediul online trebuie să fie inițiate de conducerea Primăriei Orașului Lipova – primarul, care să asigure astfel posbilitatea cetățenilor să cunoască în timp real și cu informații corecte și prezentate în mod concis, clar și pe înțelesul tuturor, referitoare la toate problemele orașului, stadiul diferitelor proiecte și investiții, probleme legate de educație, sănătate, economice, de mediu sau orice alte domenii necesare de discutat și de adus lămuriri în legătură cu acestea. Această acțiune ar fi indicat să fie realizată minim o dată pe săptămână, de preferat în aceeași zi, la aceeași oră, astfel încât această activitate să rămână în memoria și obișnuința cetățenilor și aceștia să perceapă în acest mod totul ca fiind organizat și desfășurat printr-o transparență totală. În acest mod ei ar percepe administrația locală mult mai deschisă și mai aprope de ei, elminându-se astfel, rând pe rând, toate barierele negative create de-a lungul timpului în relația admnistrație-cetățeni. Invitații din aceste sesiuni live, alături de primarul Orașului Lipova, pot fi diferite persoane, atât din cadrul administrației locale (viceprimar, consilieri locali sau reorezentanți ai unor compartimente/servicii din cadrul Primăriei Orașului Lipova), cât și persoane din afara instituției, cae pot reprezenta fie alte insituții ale orașului (domenii precum: educație, sănătate, financiar) sau chiar invitați din partea unor investitori locali, invitați din afara orașului din cadrul unor insituții județene sau posibili noi investitori.
 • Crearea unor sondaje în mediul online, tot prin intermediul paginii/paginilor de Facebook, prin intermediul unor chestionare succinte și la obiect, în mod periodic, prin care cetățenilor să li se solicite opinia cu privire la diferite chestiuni referitoare la dezvoltarea economică și socio-culturală a orașului.

Odată cu realizarea proiectelor și obiectivelor de investiții care vizează crearea sau reabilitarea unor obiective turistice și puncte de atracție importante pentru Orașul Lipova și dezvoltarea sa, să se aibă în vedere crearea unui blog turistic/pagini de internet, a unui canal de Youtube și a unei publicații în mediul online (ex.: www.lipovavirtuală.ro; www.visitlipova.ro;), toate acestea menite să evidențieze principalele puncte de atracție și particularități ale Orașului Lipova și ale zonei, necunoscute pentru cei mai mulți dintre cei care au auzit de acest oraș sau pentru cei care sunt la prima întâlnire cu numele Orașului Lipova și doresc să cunoască informații dintr-o  nouă perspectivă. În cuprinsul acestora, realizat în strânsă legătură cu informațiile de actualitate, prezentate prin Primăria Orașului Lipova, Centrul de Informare și Promovare Turistică, Centrul Recreativ Orășenesc Lipova și alte instituții publice din zona socio-culturală și educativă din Orașul Lipova, principalul scop va fi aducerea în prim plan a diferitelor puncte de atracție turistică, de interes local, de petrecere a timpului liber, pe care Orașul Lipova și împrejurimile sale le pun la dispoziția oricui dorește să ajungă aici. Aceste informații,  însoțite de fotografii, se vor referi la obiective turistice, instituții de cultură, educație sau sănătate, alte instituții de interes public, restaurante, locuri de cazare și alte locații pentru petrecerea timpului liber,  evenimente locale organizate, investitori locali, precum și condițiile oferite pentru noi posibilități de dezvoltare și investire în această zonă. Cu alte cuvinte, aceste noi canale de comunciare din mediul online vor reprezenta un mecanism de promovare a Orașului Lipova și a tuturor serviciilor și caracteristicilor pe care acesta le pune la dispoziția cetățenilor și turiștilor, fiind astfel în mod automat și un mod de a atrage noi vizitatori sau chiar posibili investitori.

 • Crearea unor parteneriate publice locale, cu zona industrială, investitorii din Orașul Lipova și din împrejurimi, precum și  cu reprezentanții diverselor culte religioase, ai instituțiilor de cultură, educație și diverse asociații sau ONG-uri locale și nu numai, prin care să fie desfășurate atât în mediul online (diverse concursuri dedicate cetățenilor, dar și altor persoane din afară, cu premii care să conste în valorificarea turismului local – oferirea unui weekend cu masă și cazare asigurată, un tur al obiectivelor tursitice și a orașului alături de un ghid, acțiuni voluntare de tip caritabil sau ecologice, etc.), cât și în viața de zi cu zi, diferite acțiuni comune, care să aibă ca principal scop, dezvoltarea socio-economică a orașului, promovarea imaginii acestuia și implementarea unor noi proiecte și investiții care să asigure dezvoltarea durabilă a orașului și creșterea potențialului economic, cultural, turistic și implicit a condițiilor de viață.
 • Digitalizarea unui procent cât mai mare din serviciile oferite de administrația publică locală, îmbunătățirea și actualizarea sistemului online de plăți – toate aceste servicii sunt puse la dispoziția cetățenilor de către Primăria Orașului Lipova, momentan, majoritatea dintre acestea fiind posibile doar prin prezența fizică a cetățeanului. Implementarea unui sistem de funcționare online, digitalizat pentru toate aceste servicii oferite, fie că este vorba despre plata diverselor taxe/impozite locale sau pentru rezolvarea altor demersuri (depunere/ridicare documente diverse, solicitare informații de interes public etc.), ar crea o eficientizare a muncii foarte avansată.

În acest mod, în contextul actual și cu toate mijloacele pe care tehnologia le pune la îndemâna autorităților,  cetățenilor trebuie să li se asigure modalitatea cea mai simplă, sigură și rapidă de a-și achita datoriile către stat sau de a-și procura orice document pe care o instituția unei primării îl poate asigura și pentru care nu este obligatorie prezența fizică a cetățeanului.

Beneficiari proiect și rezultate previzionate:

 • Principalii beneficiari în urma implementării măsurilor prevăzute prin prezentul proiect vor fi cetățenii Orașului Lipova și bineînțeles orașul cu toate domeniile sale și direcțiile necesare de dezvoltat
 • De asemenea vor beneficia de noi avantaje diverse și reprezentanții din zona industrială a orașului, atât micii cât și marii investitori, ei având chiar posibilitatea să-și promoveze afacerile prin intermediul acestor acțiuni în mediul online derulate în parteneriat cu administrația locală
 • Prin asigurarea unor măsuri conform celor anteprezentate, imaginea Orașului Lipova va avea asigurată o promovare internă, dar mai ales externă de calitate, care va aduce pe termen lung un nou nivel de evoluție orașului și comunității sale

Concluzie

Dincolo de a soluţiona şi gestiona în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă chestiunile publice în condiţiile legii, de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare, misiunea Primăriei Orașului Lipova este de a fi în slujba comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitatate în context național și internațional, respectând valori precum: respectul față de lege și cetățean, performanța, disciplina, integritatea, onestitatea, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială.

În acest context întreaga activitate desfăşurată şi toate demersurile demarate prin instituția Primăriei și Consiliului Local al Orașului Lipova va reprezenta negreșit o vădită preocupare a administraţiei publice locale pentru dezvoltarea și bunăstarea cetăţenilor Oraşului Lipova, precum şi a generaţiilor viitoare.