În Ajunul Bobotezei, când Arhiepiscopia Aradului făcea recomandări pentru săvârșirea slujbei și împărțirea AGHIASMEI  MARI, în această perioadă, frământată de pandemie și începerea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, un important colecționar de valori culturale, PUIU  EMILIAN  VALEA, fratele profesorului VIRGIL VALEA, cunoscuți în Arad, dar și în Lipova, a publicat un nou volum de documente istorice: ”Lipova – capitala mică a Banatului, în imagini rare”, continuând un proiect mai vechi, început cu cartea ”Cetăți, castele, castelani”, urmată de ”Album centenar sau altfel de istorie a Aradului”.

Volumul ”Lipova – capitala mică a Banatului” este un album cu documente istorice, desfășurat pe 175 de pagini și beneficiază de o consistentă prefață, scrisă de prof. Anton Ilica, intitulată ”Mirosul ademenitor al unei cărți”, care cu cunoscutu-i stil literar consacrat, îndeamnă la consultarea albumului, spunând că ”Lectura celor două înscrisuri documentare – una literală și una imagistică – îmdeamnă spre o seducție eterică și o impresie educativă, pentru că Lipova a avut o devenire spectaculoasă, ocupând un loc caligrafiat în ecuația istoriei induse de diverșii cuceritori…” .

Cuvântul înainte este semnat de un cunoscut istoric arădean, Dan Demșea, cel care în anii tinereții găzduia Muzeul Orășenesc Lipova, instalat în imobilul lăsat moștenire lipovanilor de către Ministrul Banatului Sever Bocu, ctitorul Bisericii Ortodoxe Române ”Adormirea Maicii Domnului” din Lipova. Muzeograful Dan Demșea își exprimă bucuria să descopere imagini inedite, despre un loc pe care astfel îl cunoștea foarte bine.

Volumul imagistic reprezintă ceva cu totul inedit și va impresiona deosebit pe iubitorul de istorie, într-o epocă în care imaginea cucerește tot mai mult cotidianul și ne invadează existența pe toate căile posibile. Se poate spune că fotografia nu minte, ci surprinde realitatea momentului, clipa în care a fost făcută, lăsând loc apoi diferitelor interpretări. Acest tip de istorie ilustrată se potrivește de minune Lipovei actuale, cu aerul ei vetust, încremenit în istorie.

Autorul pornește demersul său editorial cu o scurtă incursiune în istoria orașului Lipova intitulată: ”O succintă istorie a toposului Lipovei – Radnei – Șoimoșului”, bazată pe o importantă susținere bibliografică. Din acest scurt expozeu, aflăm că Lipova a fost o importantă așezare omenească, în partea de vest a țării și consemnează că încă din 1218 se amintește de un centru de comerț cu sare, existând totodată și ca port la râul Mureș…

Prima atestare documentară a Cetății omonime datează de la 1245, când regele maghiar Bela al IV-lea cerea refacerea cetății, care fusese distrusă de tătari, în 1241.

În continuare sunt prezentate succint principalele repere istorio – grafice, care surprind dezvoltarea necontenită a Lipovei în Evul Mediu, acesta devenind unul dintre orașele de referință ale Regatului Ungar, locul unde poposesc regii: Carol Robert, Ludovic cel Mare, Ioan Zaploya, Regina Izabela, Ioan Sigismund Zaploya. Prin Lipova trec și chiar adăstează Filippo Scolari, Iancu de Hunedoara, iar domeniul feudal va fi în posesia unora dintre cei mai importanți nobili maghiari.

La Lipova ajunge și răsculatul Gheorghe Doja și revoluționarul Lapos Kossuth etc. etc. Toate evenimentele consemnate de autor demonstrează importanța deosebită a ORAȘULUI LIBER  REGESC Lipova, cu mult înaintea Aradului, în care se bătea monedă proprie, având o MONETĂRIE! Această importanță strategică va expune orașul unor nenumărate războaie cu turcii, care îl cuceresc, îl pierd, apoi îl recuceresc ș.a.m.d., aceasta fiind și una din cauzele care duc la decăderea localității în favoarea Aradului, după cucerirea austriacă, începând din 1718. Cetatea se ruinează; la fel și cea din Șoimoș (dar aceasta nu se demolează); în schimb, se ridică la Radna o impresionantă MĂNĂSTIRE și BISERICĂ catolică și franciscană.

Sunt prezentate în continuare celelalte aspecte ale dezvoltării orașului: economic, religios, cultural etc., asta doar pentru o bună înțelegere și interpretare a imaginilor, care constituie substanța albumului document. Textul este unul sobru, concis, selectiv, dar relevant pentru imaginile care urmează.

Corpul principal al volumului, cel în care imaginea are cuvântul, este structurat pe 11 capitole, în care se prezintă Lipova, în curgerea timpului și totodată în profunzimea manifestărilor economico-sociale. Desigur, începe cu capitolul intitulat „Lipova medievală”, perioadă în care nu existau fotografii, dar care este ilustrată prin reproduceri de monede, medalii, hărți, documente, etc.

În capitolul II – „Lipova între medieval și modern, autorul albumului își pune deja în valoare colecția de fotografii și cărți poștale (în sepia și color), datând de la sfârșitul sec. al XIX –lea și începutul sec. XX și putem admira cetățile așa cum au fost surprinse ele la momentul respectiv.

În continuare, urmează alte capitole tematice: – „Ortodoxie și catolicism” – ; „Lipova modernă”; „Viața economică și comercială”; etc. – până la ultimul, în care se pot admira și „Băile Lipova”. Aranjarea reproducerilor imagistice în pagină este judicios aleasă, iar explicațiile oferite întregesc ansamblul. Calitatea imaginilor fotografice se datorează mult și calității hârtiei suport și prelucrării topografice, ceea ce face din volum, unul de colecție, de păsatrat pentru viitorime.

 

Prof. Gheorghe VASIESCU