În data de 20.02.2019, la sediul Crucea Roșiei Lipova, a avut loc ședința anuală a Subfilialei de CRUCE ROȘIE Lipova, în cadrul căreia a fost ales noul comitet al acesteia, în următoarea componență:

ANTOCHE ADRIAN  –  Președinte

STEPAN  RADU –  Vicepreședinte

CINGHIȚĂ CARMEN  –  Membru

TRIPON OTILIA  –  Membru

POPESCU  TAVIȚA  –  Membru

MUREȘAN  MARIUS-  Membru

PLEȘ  CRISTAN  –  Membru

La ședință a participat și d-na CUVINEANU IUDITA – Directorul Executiv al Filialei Județene de CRUCEA ROȘIE Arad și alte persoane care activează ca membrii voluntari în cadrul acestei organizații din Arad și de pe raza orașului Lipova.

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței de comitet, organizată la Lipova, au fost aduse în discuție o serie de probleme și propuneri, astfel încât activitatea Subfilialei Crucea Roșie Lipova să fie una cât mai vastă, să evolueze tot mai mult de la an la an, dar mai ales să se ajungă acolo unde este cu adevărat nevoie de un mare ajutor, iar persoanele din comunitate care au diverse probleme sau situații dificile să primească o mână de ajutor care să le aducă o soluție la problemele lor, o nouă speranță în suflet, un zâmbet pe chip și o viață mai ușoară.

Astfel, câteva dintre acțiunile propuse de către noul comitet pentru programul pregătit a fi desfășurat pe parcusul anului 2019  la nivelul orașului Lipova, sub tutela Subfilialei de CRUCE ROȘIE Lipova, ar fi următoarele:

–  atragerea pentru înscrierea în cadrul organizației de Cruce Roșie locală, în orașul Lipova, a unui număr cât mai mare de noi membri voluntari activi sau cotizanți;

– atragerea de fonduri pentru CRUCEA ROȘIE din: sponsorizări, cotizații din partea membrilor voluntari, vânzarea de calendare și alte materiale inscripționate cu simbolurile CRUCII ROȘII, obținerea unui număr cât mai mare de formulare pentru virarea procentului de 2% din impozitul pe venit pentru CRUCEA ROȘIE din partea unor persoane angajate cu contract de muncă, amplasarea de cutii pentru donații în bani în cadrul locurilor publice intens frecventate de un număr mare de persoane sau în centre comerciale inscripționate cu simbolurile CRUCII ROȘII, etc.

–  organizarea de campanii periodice de colectare de ajutoare umanitare (constând în articole de îmbrăcăminte, bunuri casnice, rechizite, jucării, etc.) de la populație și repartizarea ulterioară a acestora la familiile/persoanele nevoiașe din localitatea noastră și nu numai;

– repartizarea periodică la familiile/persoanele cu probleme sociale grave din localitate a unor colete/pachete cu alimente care provin de la Banca de alimente a S.N.C.R.R. prin intermediul Filialei Județene Arad de CRUCE ROȘIE, precum și a unor tichete valorice sociale de aceeași proveniență;

– înființarea unui detașament de CRUCE ROȘIE pentru intervenție în situații de urgențe ori dezastre în localitate, compus din 10 -11 persoane tinere, gata să intervină în mod volunar pentru acordarea de ajutor în caz de necesitate;

– organizarea de acțiuni specifice CRUCII ROȘII prin amplasarea de corturi pentru acordarea primului ajutor pe perioada de vară cu caniculă ori cu prilejul organizării unor evenimente sau manifestații cultural-artistice ori sportive de mare amploare pe raza localității;

– organizarea de cursuri de instruire pentru infirmiere și surori de CRUCE ROȘIE la sediul din Arad al Filialei Județene a organizației.

Având în vedere cele de mai sus, se face apel pe această cale la toți cei care doresc să se alăture în mod voluntar echipei Crucea Roșie Lipova, pentru a fi cât mai mulți membri voluntari în cadrul organizației locale de CRUCE ROȘIE, având astfel ocazia de a contrbui la întrajutorarea semenilor aflați în situații de dificultate.

Pentru aceasta vă puteți adresa d-lui Antoche Adrian – Președintele organizației Lipova de CRUCE ROȘIE, la tel. 0742699055.