Primăria Orașului Lipova, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română Lipova, a demarat proiectul „Consolidare, restaurare, conservare biserică, amenajare incintă, restaurare și consolidare împrejmuire, realizare corp Anexa C2 și lumânărar C3, iluminat arhitectural ansamblu la biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

Valoarea totală a proiectului este de 21.230.170,40 lei, din care asistența financiară nerambursabilă de 98 % din valoarea totală eligibilă, în sumă de 19.018.478,35 lei, este asigurată prin Programul Operațional 2014-2020, Axa 5, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul general al proiectului este transformarea Orașului Lipova într-o zonă de interes turistic cultural, contribuind astfel la diversificarea sectoarelor economice.

„Primăria orașului Lipova, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română Lipova a reușit să câștige un proiect finanțat din fonduri europene, de aproape cinci milioane de euro. Prin acest proiect, dorim să reabilităm, atât interior, cât și exterior biserica «Adormirea Maicii Domnului». Este al doilea proiect major pentru conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural al orașului Lipova, după cel privind reabilitarea Mănăstirii Maria Radna, lucrare ce a costat 11 milioane de euro, cea mai mare parte a fondurilor fiind asigurate de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. În cadrul proiectului de reabilitare a Bisericii «Adormirea Maicii Domnului» avem în vedere consolidarea, restaurarea și conservarea bisericii, a frescei interioare și a componentelor artistice din lemn; refacerea instalațiilor electrice, sanitare și realizarea unui sistem adecvat de încălzire; realizarea unui sistem de iluminat arhitectural și ambiental pentru punerea în valoare a monumentului și refacerea sistemului paratrăsnet; construirea unui corp care să preia funcțiunile de cameră tehnică pentru centrala de preparare a agentului termic, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu handicap; instalarea de facilități pentru persoanele cu dizabilități în corpuri de clădire reabilitate; digitalizarea obiectivului de patrimoniu. Pentru că am văzut multe discuții în ultimele zile, vreau să precizez clar că prin Programul Operațional 2014-2020, Axa 5, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural nu se puteau accesa fonduri europene nici pentru drumuri, nici pentru școli sau alte obiective. Așa cum bine se poate observa și din titlul acestui program european, banii pot fi alocați doar pentru patrimoniul cultural, iar noi am profitat de această oportunitate și am reușit să aducem aproape 5 milioane de euro nerambursabili în orașul Lipova”, a declarat primarul orașului Lipova, Mircea Iosif Jichici.