Subfiliala de Cruce Roşie Lipova îşi continuă şi în acest an, 2018, activitatea pe raza oraşului Lipova şi nu numai.

Atât în anii anteriori, cât şi după alegerea noului comitet, în urmă cu 3 ani, au fost desfăşurate diverse activităţi şi au fost atraşi tot mai mulţi membrii de diferite vârste, care s-au implicat cu interes în tot ce a însemnat activităţi de ajutorare a persoanelor cu diverse dificultăţi sau nevoi.

La nivelul oraşului Lipova, Subfiliala de Cruce Roşie îşi are sediul în incinta Centrului Recreativ Orăşenesc Lipova, comitetul acesteia având următoarea componență:

  1. ANTOCHE ADRIAN –  Președinte
  2. POPESCU TAVIȚA –  Vicepreședinte
  3. CINGHIȚĂ CARMEN –  Membru
  4. TRIPON OTILIA –  Membru
  5. ROBA SIMONA –  Membru
  6. TUSA-BICHICEAN PETER –  Membru
  7. PLEȘ CRISTAN  –  Membru

 La fel ca şi în anii anteriori, Crucea Roşie Lipova are şi pentru acest an diverse obiective de bifat, cât mai multe acţiuni de ajutorare şi sprjin a persoanelor nevoiaşe sau aflate în dificultate, activităţi voluntare în colaborare cu Centrul Teritorial de Voluntariat, Primăria Oraşului Lipova, instituţiile de învăţământ şi alte instituţii de la nivel local şi nu numai, precum şi cu sprijinul cetăţenilor, care au dat mereu o  mână de ajutor oricând a fost nevoie.

Dintre acțiunile care se doresc a fi desfășurate şi pe parcusul anului 2018 la nivelul orașului nostru, sub tutela Subfilialei de CRUCE ROȘIE Lipova, amintim următoarele:

–  atragerea pentru înscrierea în cadrul organizației noastre locale a unui număr cât mai mare de noi membri voluntari activi sau cotizanți;

– atragerea de fonduri pentru CRUCEA ROȘIE din: sponsorizări, cotizații din partea membrilor voluntari, vânzarea de calendare și alte materiale inscripționate cu sibolurile CRUCII ROȘII, obținerea unui număr cât mai mare de formulare pentru virarea procentului de 2% din impozitul pe venit pentru CRUCEA ROȘIE din partea unor persoane angajate cu contract de muncă, amplasarea de cutii pentru donații în bani în cadrul locurilor publice intens frecventate de un număr mare de persoane sau în centre comerciale inscripționate cu simbolurile CRUCII ROȘII, etc.

–  Organizarea de campanii periodice de colectare de ajutoare umanitare (constând în articole de îmbrăcăminte, bunuri casnice, rechizite, jucării etc.) de la populație și repartizarea ulterioară a acestora la familiile/persoanele nevoiașe din localitatea noastră și nu numai;

– repartizarea periodică la familiile/persoanele cu probleme sociale grave din localitate a unor colete/pachete cu alimente care provin de la Banca de alimente a S.N.C.R.R. prin intermediul Filialei Județene Arad de CRUCE ROȘIE, precum și a unor tichete valorice sociale de aceeași proveniență;

– înființarea unui detașament de CRUCE ROȘIE pentru intervenție în situații de urgență ori dezastre în localitate, compus din 10 -11 persoane tinere, gata să intervină în mod volunar pentru acordarea de ajutor în caz de necesitate;

– organizarea de acțiuni specifice CRUCII ROȘII prin amplasarea de corturi pentru acordarea primului ajutor pe perioada de vară cu caniculă ori cu prilejul organizării unor evenimente sau manifestații cultural-artistice ori sportive de mare amploare pe raza localității;

Organizarea de cursuri de instruire pentru infirmiere și surori de CRUCE ROȘIE la sediul din Arad al Filialei Județene a organizației.

Având în vedere cele de mai sus, facem apel pe această cale la toți cei care doresc să se alăture nouă pentru a fi cât mai mulți membri voluntari în cadrul organizației noastre locale de CRUCE ROȘIE, având astfel ocazia de a contrbui la întrajutorarea semenilor noștri aflați în situații de dificultate. Pentru aceasta vă puteți adresa d-lui Antoche Adrian – Președintele organizației Lipova de CRUCE ROȘIE, la tel. 0742699055.