Clubul Copiilor Lipova îşi desfăşoară activităţile, în anul şcolar 2017-2018, în incinta Centrului Recreativ Orăşenesc Lipova, care găzduieşte cele 4 cercuri din cadrul clubului: Cercul de Pictură şi Desen, Cercul “Atelierul Fanteziei”, Cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză şi Secţia de Gimnastică Aerobică şi Judo. Pentru diversificarea activităților și la solicitarea părinților, în cadrul Clubului mai funcționează două cercuri noi: Cercul de muzică instrumentală și Cercul de dans sportiv.

 

Adresă şi date de contact Clubul Copiilor Lipova (Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova):

 • BUGARIU, nr.10 – la etaj și parter
 • Director: Tusa Zoltan
 • Coordonatori cercuri:
 • Cercul Pictură desen – profesor Tusa Zoltan
 • Cercul Atelierul Fanteziei – profesor Iordache Camelia
 • Cercul Cultură și Civilizație Engleză – profesor Constantin Florina
 • Cercul Gimnastică Aerobică/ Judo – profesor Papp Iosif
 • Cercul Muzică Instrumentală – instructor Drăgoi Codrin
 • Cercul de Dans sportiv – instructori Gosalo Anastasia și Necsa Olivia

 

 

Oferta educaţională a secţiilor din cadrul Clubului Copiilor Lipova, pentru anul şcolar 2017 – 2018

 

 1.  Cercul de Pictură, Desen

Cercul de pictură-desen are ca scop aprofundarea disciplinei de educaţie plastică şi promovarea tinerelor talente, oferind câmp deschis manifestării spiritului de iniţiativă, valorificând potenţialul intelectual, creativitatea şi aptitudinile artistice de care dispun copiii.

Un rol important în formarea judecăţii de valoare faţă de esteticul din artă şi din ambient, îl au vizitele la muzee şi galerii de artă, participările la vernisaje, precum şi schimburile de idei din ateliere şi din taberele de creaţie, despre lucrările proprii şi ale colegilor.

Motivarea copiilor se face prin integrarea lor într-un sistem concurenţial, cu participări la concursuri şi expoziţii naţionale şi internaţionale.

Sunt urmărite şi dezvoltate: creativitatea, originalitatea, capacitatea mimetic şi capacitatea de sinteza a fiecărui individ în parte în ideea dezvoltării personlităţii artistice.

 1. Cercul “ Atelierul Fanteziei”

Cercul Atelierul Fanteziei are ca scop principal dezvoltarea abilităţilor, aptitudinilor, creativităţii, deprinderilor de muncă etc. În timpul executării compoziţiilor copiii găsesc diverse forme de exprimare; în cadrul activităţilor desfăşurate la cercului Atelierul Fanteziei copiii realizează obiecte decorative care ne înfrumuseţează camera, locul de joacă s-au chiar sala de clasă, mici cadouri, mărţişoare etc.

Activităţile desfăşurate în cadrul cercului  Atelierul Fanteziei  au caracter educativ şi distractiv în egală măsură.

Frecventarea activităţilor din cadrul Cercului Atelierul Fanteziei vă propune:

                 – petrecerea  timpului liber în mod plăcut şi util;

                 – dezvoltarea şi stimularea aptitudinilor creative;

                 – aprofundarea şi comletarea deprinderilor de învăţare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Cercul de “Cultură şi Civilizaţie Engleză”

Cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză de la Clubul Copiilor Lipova are deja o tradiţie de 7 ani. Conceput ca o activitate complementară celei din unităţile şcolare, el are ca obiectiv fundamental dezvoltarea şi consolidarea competenţelor de comunicare în limba engleză.

Cursurile se grupează pe nivelele lingvistice: începători, intermediari şi avansaţi adresându-se tuturor categoriilor de vârstă ale copiilor. Oferta cursului este generoasă: preşcolarii  învaţă limba engleză prin imagini şi jocuri, elevii mai mari îşi îmbogăţesc vocabularul şi structurile lingvistice de bază.

Atmosfera este relaxată, elevilor li se dezvoltă spiritul de observaţie şi de competiţie. Creativitatea şi originalitatea sunt apreciate, de asemenea sistemul de lucru este în perechi sau grupuri restrânse.

Garantând un training complex, de calitate, cursanţii adresează o invitaţie celor care doresc să se înscrie: „Join us, you won’t be sorry!”

 

 1. Secţia de Gimnastică aerobică şi Judo

Catedra de gimnastică aerobică şi Judo, din cadrul CIubul Copiilor Lipova, imbină  într-un mod plăcut sportul cu arta, motricitatea cu îndemânarea şi coordonarea cu simţul estetic.

Obiectivele noastre principale sunt dezvoltarea armonioasă a corpului, întărirea sănătăţii fizice şi psihice prin mişcare şi educarea calităţilor motrice.

Dezvoltăm personalitatea şi încrederea în sine,competenţe şi aptitudini noi, formăm  un mediu social competitiv.