Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova este monumentul istoric care dovedeşte că românii şi spiritualitatea ortodoxă sunt componente esenţiale ale istoriei meleagurilor lipovane.

Pe parcursul istoriei, această biserică a fost supusă unor modificări majore, purtând amprenta marilor transformări prin care a trecut biserica şi ţara. În anul 1732, biserica a fost reconstruită pe ruinele unui mai vechi locaş de cult ortodox, aflat în afara cetăţii medievale Lipova şi care pe timpul stăpânirii turceşti a fost transformată în moschee.

Cetatea Lipovei a fost demolată începând cu anul 1718, odată cu ocuparea cetăţii de către armatele austriece.

În anul 1792 a fost terminată o mare lucrare de renovare a bisericii, iar în 1796, iconostasul de zid, executat de zugravul Nedelcu Popovici a fost înlocuit cu cel executat de vestitul pictor Ştefan Temeţchi.

Reparaţii importante s-au executat şi pe vremea lui Sever Bocu, între anii 1927 – 1930. În această perioadă a fost restaurată şi pictura. La această lucrare au contribuit trei mari maeştri ai frescei: Maria Râmniceanu, care a executat pictura altarului şi a pronaosului; pictorul M. Brăescu, care a pictat catapeteasma, bolta şi arcadele, şi pictorul I. Blendea, care a reuşit să redea portretul lui Mihai Viteazul şi a regelui Carol al II-lea, într-o frumoasă execuţie în frescă. Componentele artistice de lemn au fost executate de sculptorul Iuliu Busuioc.

În prezent, prin grija Primăriei Lipova şi în mod personal a domnului primar Mircea Jichici, se află în derulare un proiect european de consolidare, restaurare, conservare a locaşului bisericii, în valoare de 21.406.996 lei, urmărindu-se consolidarea, restaurarea şi conservarea corpului principal al bisericii, construirea unui corp anexă pentru centrala termică, grup sanitar şi lumânărar, refacerea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor sanitare, realizarea unui sistem adecvat de încălzire şi a unui sistem de iluminat arhitectural şi ambiental.

În cafasul catedralei (balcon în care cântă corul bisericesc) se întreceau în cântări bisericeşti, începând din anul 1907, două coruri vocale bisericeşti: unul al ţăranilor lipovani şi celălalt al intelectualilor.

Corul vocal ţărănesc a fost înfiinţat în anul 1883, de către o mână de oameni, cu dragoste de neam şi de ţară, care au pus bazele unei societăţi culturale la Lipova. Primul dirijor al acestui cor vocal bisericesc a fost învăţătorul Ioan Tuducescu. Acesta stătea aproape de biserică şi şcoală, pe Str. Eftimie Murgu, la nr.5 şi era şi un valoros autor de manuale şcolare.

Acest cor avea să poarte în el, prin urmaşii săi, frumuseţea melodiilor noastre populare şi vraja doinelor, născute la coarnele plugului, în desimea pădurilor sau pe vârf de deal şi munte, în zilele de sărbătoare.

În acest cor bisericesc au cântat, până la desfiinţarea lui, în anul 1993, după sărbătorirea centenarului, la Casa de Cultură din Lipova, un număr de 132 bărbaţi credincioşi, dirijat fiind în timp de către 14 dirijori, ultimul dirijor fiind poetul în grai bănăţean Iulian Michi. Puţinii corişti care au mai rămas au trecut la Corul mixt „Doina”.

Acest cor mixt „Doina” vine să ajute stranele, dar şi pe coriştii din Corul vocal ţărănesc, cu care intră în competiţie, pe teme corale (bisericeşti şi laice), după 30 de ani de activitate. Ambele coruri preaslăveau pe Dumnezeu, cu partituri specifice la Sfânta Liturghie, la interval de două săptămâni, pe baza unei amicale înţelegeri, între dirijorii celor două coruri. Primul dirijor al Corului „Doina” a fost învăţătorul Iuliu Putici, un fiu al Lipovei, care locuia pe str. 9 Mai, la nr. 29.

Corul a cântat neîntrerupt până în zilele noastre, cu dirijori calificaţi. Pe tabloul aniversar 2007, realizat cu ocazia sărbătoririi Centenarului Corului Mixt „Doina”, apar 40 de credincioşi, împreună cu preotul protopop Viorel Păcurar şi profesorul Mihai Szabo, care era dirijorul corului, cantorul Gheorghe Semenaşc şi epitropul principal Dumitru Asaftei.

În cele două strane ale bisericii, concepute cu câte şase locuri, activau cantorii şi cântăreţii bisericeşti, care se întreceau în cântarea bisericească, la baza căreia stăteau cele 8 glasuri. În strana stângă a bisericii s-a cântat întotdeauna româneşte.

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” este Biserica Parohială a Parohiei ortodoxe române Lipova şi aparţine de Protopopiatul ortodox Lipova, condus de preotul protopop Ioan Jidoi, preot paroh al Parohiei Radna, precum şi de Arhiepiscopia Aradului, sub oblăduirea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, arhiepiscopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului.

Preot paroh este preotul-profesor Ioan Lazăr, iar preoţii slujitori- preotul Ioan Rus şi preotul Ioan-Crinel Onea. Consiliul Parohial are următorii membrii: ing. Dumitru Bulzan, prof. Ioan Bogoş, prof.dr. Dorel Mateş, prof.dr. Stelian Boia, ing. Constantin Neda, Viorel Milosav, Teodor Petraş, Ioan Luca, Florin Drăgoi, Fabius Popescu. Epitropii actuali sunt: Vasile Fluieraş şi  Viorel Milosav.

Acum, la împlinirea a 110 ani de la înfiinţarea Corului Mixt „Doina”, pe băncile cafasului se adună duminică de duminică, pentru a cânta Sfânta Liturghie, următorii credincioşi:

SOPRAN: Ardelean Viorica; Aurelia Balint; Maria Blăguiescu; Aura Brebenaru; Florica Crişan; Florica Dumitru; Cecilia Ghiţă; Steluţa Iosifescu; Mirela Mili; Elena Opriş; Niculina Stancu; Sofia Stoian; Maria Stoica; Zita Şoimoşan; Maria Todor şi Emanuela Baciu.

ALTO: Maria Ateşan; Elena Dragomir; Maria Franţescu; Marica Mili; Mărioara Miuţescu; Rodica Stoian; Elena Surdu; Florina Ţăranu şi Maria Dragomir.

         TENOR: Avram Benceu; Irinel Balea; Ioan Chesinţan; Petru Coloja; Gheorghe Franţescu; Valer Gaşpar; Mircea Iosifescu; Ioan Lăpădat; Mircea Pascu şi Mihai Szabo.

         BASS: Teofil Andrica; Vasile Drăgoi; Florin Dragomir; Viorel Dumitru; Gheorghe Grozi; Gheorghe Sfăt; Marius Szabo; Viorel Todor şi Vasiescu Gheorghe.

         Dirijorul corului este prof.Ioan Bogoş.

         Strana este susţinută de cantorii: Gheorghe Semenaşc şi prof. Mihai Szabo. Paraclisierul Ioan Marinaş se îngrijeşte de ordinea şi curăţenia locaşului bisericii, ajută cântarea la strană şi interpretează uneori, în mod personal, pricesne la Sfânta Liturghie.

         Doamne ajută şi „LA MULŢI ANI” Corului mixt „Doina” de pe lângă Biserica Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova.

 

Prof. Gheorghe Vasiescu