Înainte de a cunoaşte PICTORUL, aş afirma că am cunoscut omul prietenos, inteligent şi generos cu numele de JENI MARIA LUCAN, căreia trebuie să-i mulţumesc că va poposi o perioadă în universul artistic al oraşului nostru.

Am participat cu bucurie la vernisajul intitulat COCTAIL DE EMOŢII –organizat la Muzeul Sever Bocu din Lipova de către d-na CORINA DUBEŞTEAN –un profesionist modern, realist şi puternic ancorat în promovarea artei şi culturii locale şi a muzeului ca instituţie.

Au fost momente unice şi inedite de expresie, culoare, mesaje umanitare şi sentimente traduse în imagini  picturale de o impresionantă profunzime artistică, o evadare a creativităţii între complexitate şi lumea copilăriei, o joacă a talentului  în lumea inocenţei şi a libertăţii de exprimare.

La rândul nostru, am celebrat evenimentul cu momente de lirică susţinute de către membrii cenaclului MUZA. Au lecturat din propriile compoziţii:  ZENOVIA LASCU, LILIANA TEODORA LUPU MACOVEI, CRISTINA BOIA, DAN ALIN PĂCURAR, NATAŞA ROMAN şi subsemnata. Suntem impresionaţi şi încântaţi de creaţiile poetice ale d-nei prof. VICTORIA  ARDELEAN, care a participat nemijlocit alături de noi, dânsa fiind un exemplu pentru tânăra generaţie cât şi pentru generaţia domniei sale.

Reliefez şi prezența entuziastă a pictorilor lipovani care au demonstrat interes şi coeziune pentru pictorii şi pictura  judeţului ARAD, realizând o autentică  demonstraţie  de altruism lipovan.

Mulţumim PICTORILOR şi tu, prietenă dragă, rămâi binevenită în memoria artistică a muzeului şi a oraşului LIPOVA!

Ana Olimpia Nicolescu