În ultimii ani istoria, ca disciplină şcolară, face eforturi mari pentru a se moderniza. Se pune din ce în ce mai mult în discuţie renunţarea la aşa zisa cantitate inutilă de evenimente şi întâmplări, încercându-se o apropiere de elev, în principal prin stârnirea curiozităţii acestuia. Astfel, din ce în ce mai mult, se pune problema interdisciplinarităţii istoriei şi a posibilităţii folosirii acesteia în diferite materiale, utilizându-se competenţe de la alte discipline şcolare.

Un astfel de concurs şcolar, care se bazează în primul rând pe interdisciplinaritate, este şi „Istorie şi societate în dimensiune virtuală”. Organizat în două secţiuni, una de istorie şi alta de ştiinţe socio-umane, concursul se adresează elevilor cu aptitudini deosebite atât în domeniul istoriei, cât şi din domeniul informaticii şi necesită o coordonare atât din partea profesorului de istorie, cât şi de informatică.

În acest an, Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova a participat pentru prima oară la acest concurs cu două proiecte realizate de elevii Cărăbaş Paul şi Francescu Marian Eusebiu, din clasa a XI-a A, coordonați de către profesorii Aliodor Drăgan şi Duma Sergiu. Cei doi elevi au realizat un site web, având ca temă Egiptul Antic – Cărăbaş Paul – respectiv un soft educaţional care se concentrează pe epoca Marilor Descoperiri Geografice, intitulat „Călători spre o lume nouă” – Francescu Marian. Merită menţionat şi aportul adus de colegele celor doi elevi, Atanasiu Andreia şi Suciu Denisa, care au contribuit cu o parte din realizarea materialului ştiinţific sau cu diferite idei privind îmbunătăţirea materialului. Deşi concurenţa a fost mare, numărul proiectelor fiind dublu faţă de anii precedenţi, ambii elevi au obţinut premiul I la subsecţiunile site web, respectiv soft educaţional, iar proiectul realizat de elevul Francescu Marian (care a obţinut punctajul maxim) va reprezenta judeţul Arad la etapa naţională, care se desfăşoară la Ploieşti, la începutul lunii martie.

Trebuie remarcat faptul că ambele proiecte au primit aprecieri unanime din partea membrilor comisiei de evaluare, aceştia apreciind originalitatea modului de realizare, complexitatea proiectului realizat (atât în ceea ce priveşte site-ul web, cât şi softul educaţional), dar şi corectitudinea şi buna structurare a informaţiilor istorice.

prof. Sergiu Duma