Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului, la a cărei ridicare a contribuit, potrivit tradiției, și domnul Țării Românești, Basarab I.

Despre existența unei biserici ortodoxe la Lipova se amintește de pe vremea lui Ludovic cel Mare – 1342-1382. În 1427 se pomenește despre existența unei biserici Greco-ortodoxe.Datând din secolul al XIV-lea, biserica din Lipova este contemporană cu primele monumente ecleziastice muntene: Tismana,Cozia și altele.
Biserica din Lipova este împodobită cu două straturi de frescă veche,datând din secolul al XV-lea.În 1732 comunitatea ortodoxă lipovană, reface vechea pictură , iar în 1785 vechiul iconostas este dărâmat și înlocuit cu cel actual, pictat de Tenețchi.

În anul 1792 proporțiile bisericii sunt amplificate, iar arhitectura primește un accent baroc.Ultima restaurare a fost făcută între anii 1928-1930 cu , contribuția substanțială a lui Sever Bocu – ministrul Banatului.  Bolta a fost ridicată de la 7 la 14 metri, ferestrele au fost împodobite cu vitralii. ,,Biserica, odinioară Catedrală Episcopală , fu sfințită și redată destinației ei divine la 21 Decembrie 1930.  Nu pentru noi, Doamne, ci pentru Gloria Ta și a Țării ,, ( Sever Bocu ).