Misiunea CNIPT Lipova este de a promova localitatea Lipova și ariile învecinate în scopul de a atrage cât mai mulți turiști în zonă prin mijloace moderne și usor utilizabile. Realizarea proiectului conduce la creșterea numărului de turiști din zonă și implicit la multiplicarea serviciilor ( directe și conexe) oferite acestora :cazare (pensiuni turistice), alimentație publică…