Guvernul României a prezentat un set de măsuri ce vor fi luate pentru limitarea răspândirii epidemiei de Coronavirus, în contextul desfășurării alegerilor din 27 septembrie.

Măsurile vor avea ca scop , în primul rând, evitarea aglomerării secțiilor de vot, și reducerea de contact a mâinilor cu obiecte contaminate.

Între membrii comisiilor de votare vor exista panouri despărțitoare, iar votanții cu simptome febrile vor fi conduși într-o secție de vot separată. În cazul persoanelor internate, voturile vor fi colectate cu urna mobilă, dar acestea vor fi depuse în ambalaje care să asigure securitatea biologică și vor fi numărate separat de către personal echipat corespunzător. Persoanelor din categorii vulnerabile vor avea prioritate privind accesul în cabinele de vot.

 

Precauții universal valabile

– menținerea distanței fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane/ minimum 4mp suprafață/persoană;
– asigurarea facilităților pentru spălatul sau dezinfecția regulată a mâinilor cu alcool 70% sau dezinfectant pentru mâini;
– asigurarea și montarea recipientelor unde se vor arunca mănușile și măștile folosite;
– asigurarea curățeniei, aerisirea frecventă și dezinfecția riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;
– purtarea corectă a măștii;
– afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile;
– afișarea la loc vizibil a regulilor sanitare, marcarea distanței de 1,5 m între persoane ce intră ca să-și exercite votul, cu bandă adezivă, pe podea;
– spălatul sau dezinfecția frecventă a mâinilor (preferabilă portului de mănuși). În cazul în care participanții la procesul de vot utilizează mănușile, acestea vor fi schimbate frecvent, iar cei ce poartă mănuși vor fi instruiți să evite atingerea feței cu acestea;
– organizatorii vor trebui să își dezinfecteze mâinile după fiecare contact cu persoanele care votează și trebuie să își schimbe masca la cel mult 4 ore sau ori de câte ori este nevoie.

 

Măsuri organizatorice

– plasarea de anunțuri și indicatoare privind regulile de acces și de prevenție în exercitarea dreptului de vot în incintă;
– asigurarea traseelor de intrare/ieșire separate și marcarea corespunzătoare cu indicatoare;
– marcarea locurilor de staționare în incinte, astfel încât să se asigure menținerea distanței fizice de minimum 1,5 m între persoane;
– plasarea de dispensere sau flacoane cu soluții dezinfectante pentru mâini, marcate corespunzător, la intrarea și ieșirea din încăperi și din toalete, precum și pentru alte locuri accesibile;
– organizarea accesului eșalonat, cu menținerea distanței fizice de minim 1,5 m între oricare două persoane;
– limitarea prezenței persoanelor în spații închise: chiar în secțiile de votare cu volum mare, se va restrânge prezența simultană a mai mult de 20 de persoane, inclusiv reprezentanții din secție și forțele de ordine;
– la intrarea și ieșirea din cabina de vot, fiecare votant își va dezinfecta mâinile, recipientul cu dezinfectant sau alcool va fi așezat la loc vizibil și votanților li se va atrage atenția asupra respectării acestei reguli, pentru evitarea contaminării reprezentanților din secția de votare;
– portul măștii va fi obligatoriu, atât de către votanți, cât și de către organizatori, masca va trebui sa fie astfel poziționată încât să acopere atât gura cât și nasul, pe toată durata prezenței în secția de votare;
– în cazul în care se formează cozi la intrarea în spațiile de votare, organizatorii vor asigura menținerea distanței minime obligatorii de 1,5 metri și portul obligatoriu pentru toate persoanele a măștii care să acopere atât gura, cât și nasul.

 

Măsuri suplimentare

– Măsurarea temperaturii votanților cu termometru non-contact și triajul observațional la intrare. Cei febrili vor fi conduși la o cabină de vot separată, deservită de un reprezentant al comisiei de vot echipat corespunzător, cu mănuși, mască, vizieră; se va practica dezinfecția obligatorie a mâinilor reprezentantului comisiei după vot;
– Din 2 în 2 ore, se vor lua 10 minute pauză pentru aerisirea încăperii și dezinfecția suprafețelor: birou, cabine de vot, holuri și toalete; În seara dinaintea votului, înainte de sigilarea secției, dezinfecția se va face atât cu dezinfectant de suprafețe, cât și prin nebulizare; dezinfecția terminală se va efectua după încheierea procesului electoral și numărarea voturilor;
– instalarea de panouri despărțitoare între membrii comisiilor de votare și public, din folie transparentă, sau ecran de plexiglas, model ghișeu; membrii comisiei de votare vor fi asezați la 1,5 m unul de altul;
– evitarea contactului direct la înmânarea actelor de identitate și a buletinelor de vot; votanții vor așeza pe biroul comisiei buletinul, se vor nota datele de către un reprezentant al comisiei de votare, votantul se va servi singur cu buletinele de vot și cu stampila pe care o va dezinfecta la iesire din cabina de votare. Nu se vor mai aplica colante pe cărțile de identitate, prevenirea votului dublu se va verifica electronic, prin intermediul tabletei furnizate de STS;
– cabinele de vot vor fi desparțite prin pereți rigizi, ermetici, fie din plexiglas fie din material lemnos; se permite perdea doar la ușa de acces.

 

Ce autorități publice locale alegem la alegerile din 27 septembrie 2020?

▪La alegerile locale din data de 27 septembrie se aleg primarii, consiliile locale, consiliile judeţene și președinții consiliilor județene.

 

Unde votează alegătorii la alegerile locale?

▪Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz.

▪Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau reședință și unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă (alegătorii cetățeni români) sau în copia de pe lista electorală complementară (alegătorii cetățeni ai Uniunii Europene).

▪Alegătorii care nu se regăsesc pe listele electorale permanente vor fi înscriși pe listele suplimentare dacă fac dovada cu actul de identitate că au domiciliul sau reședința pe raza secției de votare la care s-au prezentat la vot.

Cu ce acte de identitate se poate vota la alegerile locale?

▪În cazul cetățenilor români: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.

▪În cazul cetățenilor Uniunii Europene: orice document valabil care le atestă identitatea.

Cum poate un alegător să afle la ce secție de votare este arondat?

Accesând https://registrulelectoral.ro/și introducând datele personale, alegătorul identifică secția de votare la care a fost arondat și adresa acesteia.