Începând cu data de 18.06.2019, au fost demarate lucrările de reabilitare a Bisericii Ortodoxe din Lipova.

Lucrările de reabilitare se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidare, restaurare, conservare biserică, amenajare incintă, restaurare și consolidare împrejmuire, realizare corp Anexa C2 și lumânărar C3, iluminat arhitectural ansamblu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

Valoarea totală a proiectului este de 21.230.170,40 lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Operațional 2014-2020, Axa 5, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Durata de execuție a lucrărilor: 24 de luni.

Pentru disconfortul creat pe perioada de execuție a lucrărilor, Administrația Locală a orașului Lipova și reprezentanții Bisericii Ortodoxe Lipova își cer scuze și transmit mulțumiri cetățenilor pentru înțelegere!