Ziua Mondială a Apei a fost marcată şi în acest an la Lipova, în data de 22 martie, când s-a desfăşurat o acţiune educativă şi de informare, care a avut ca temă „NATURA PENTRU APĂ”. Startul acţiunii a fost dat de la ora 9:00,  la Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova.

Într-o sală arhiplină, în care au fost prezenţi elevi ai claselor V – VIII din cadrul Liceului Atanasie Marienescu Lipova, a început activitatea propriu-zisă, prin cuvântul de deschidere al reprezentanţilor Primăriei Oraşului Lipova (Dl. Petru Cociş) şi ai SGA Arad – Sistem Hidrotehnic Lipova (Dl. Ardelean Mircea),  care au adresat urări de bun venit şi mult succes în acţiunile care urmează a fi întreprinse, în vederea întreţinerii naturii, a mediului înconjurător, de care se leagă în mod direct şi depinde calitatea apei, a resurselor de apă sub diversele lor forme, aflate în natură, în acest sens fiind pregătite în Lipova, acţiuni de ecologizare şi întreţinere a spaţiilor, a văilor şi a zonelor din apropierea apelor care există în oraş.

La această sesiune informativă au fost prezenţi reprezetanţi din partea organizatorilor acţiunii: Primăria Oraşului Lipova – Petru Cociş, administrator public al oraşului Lipova, Sistemul Hidrotehnic Lipova – ing. Mircea Ardelean, Ocolul Silvic Lipova – ing. Adrian Lung, Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova – director – prof. Donţu Lucian, Asociaţia Parcul Naţional „Lunca Mureşului” , Centrul Judeţean de Voluntariat, Filiala Lipova – Monica Urs.

Toată sesiunea informativă s-a bazat pe o expunere interesantă urmărită cu un real interes de cei prezenţi, cu privire la rolul şi conservarea resurselor de apă, dar şi la ce reprezintă şi care este de fapt rolul naturii pentru apa care există în atâtea forme în mediul înconjurător şi practic s-a dorit evidenţierea legăturii, a influenţei atât de mari pe care o are calitatea naturii şi conservarea în cel mai mic detaliu a acesteia asupra existenţei şi calităţii apei, care e parte importantă şi necesară din această natură înconjurătoare: natura fără o apă sănătoasă nu ar exista, la fel cum nici apa fără o natură sănătoasă nu ar fi aceeaşi.

Toate materialele prezentate (discursuri şi proiecţii video) au urmărit conştientizarea şi formarea tinerei generaţii în ceea ce priveşte comportamentul fiecăruia dintre noi faţă de utilizarea, conservarea şi protejarea calitativă şi cantitativă a resurselor de apă.

Acţiunea începută prin prezentările de la Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova a continuat cu participarea efectivă a celor peste 100 de elevi la acţiunea de igienizare a următoarelor zone ale oraşului: Faleza Mureşului,  Băile Lipova,  Valea Radna şi Valea Şoimoş.

Totul s-a derulat sub supravegherea şi îndrumarea personalului tehnic de specialitate al Sistemului Hidrotehnic Lipova (ing. Mircea Ardelean – şef S.H. Lipova), cât şi a personalului didactic al Liceului „Atanasie Marienescu” Lipova.

Pe întreaga perioadă de derulare a acţiunii, participanţii au dat dovadă de responsabilitate în ceea ce priveşte igienizarea zonelor vizate de pe raza oraşului.

La finalizarea acţiunii, toţi participanţii au servit cu plăcere un pahar de „apă pură”, oferită cu generozitate de către  SC LIPOMIN SA, partener principal al acestei acţiuni.