Dobândirea competențelor profesionale în meseriile: tehnician în activități economice și tehnician în activități de comerț se desfășoară prin orele de curs, ore de instruire practică la diferiți agenți economici și nu în ultimul rând prin activitățile desfășurate în firmele de exercițiu, firme virtuale în care elevii lucrează efectiv ocupând diferite funcții conform organigramei dintr-o firmă….