Începutul semestrului II al anului şcolar 2017-2018 a debutat în forţă pentru elevii claselor terminale de liceu.

Cu alte cuvinte, elevii claselor a XII-a, din data de 12 februarie 2018, au început susţinerea competenţelor în cadrul examenului de bacalaureat.

Astfel pentru elevi, profesori şi părinţi calendarul examenului de bacalaureat arată astfel:

  • 12 februarie 2018 evaluare competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)-proba va continua în data de 13 februarie;
  • 14 – 15 februarie 2018 evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
  • 16, 19 și 20 februarie 2018– evaluarea competențelor digitale (proba D);
  • 21-22 februarie 2018 – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);

Restul probelor se vor desfăşura după încheierea cursurilor astfel:

  • 5 iunie 2018 – Prima probă scrisăLimba și literatura română – Ea);
  • 26 iunie 2018– Proba la Limba și literatura maternă – Eb);
  • 27 iunie 2018– proba Ec – proba obligatorie a profilului;
  • 28 iunie 2018– probă scrisă – la alegere a profilului și specializării – proba Ed;
  • 4 iulie 2018(până la ora 12:00) – Afișarea primelor rezultate şi depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00);
  • 9 iulie 2018 Afișarea rezultatelor finale ;

Le urăm succes elevilor claselor a XII-a şi rezultate cât mai bune pe măsura aşteptărilor şi a eforturilor depuse pe parcursul a patru ani de liceu de către elevi, profesori şi părinţi.

Ar mai fi de menţionat că sunt elevi care au obţinut certificate ECDL cărora le este recunoscută- proba D .

Celorlalţi elevi, care încă nu au de susţinut un examen, adresăm felicitări pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură şi bună purtare în semestrul I: peste 80 de elevi de la Liceul Atanasie Marienescu au obţinut medii semestriale peste 9,50.

 

 

Activităţi diverse pe parcursul Semestrului I, la Liceul „Atanasie Marienescu“ Lipova

De-a lungul semestrului I, s-au desfăşurat o serie de activităţi extraşcolare deosebite, dintre care enumerăm: activităţile dedicate zilei de 5 octombrie, activităţi în parteneriat cu Jandarmeria, cu Centrul de voluntariat, serbarea şcolară de Crăciun,  1 Decembrie, 24 Ianuarie etc. 

Câteva dintre cele mai reuşite activităţi defăşurate în semestrul I pe care le putem aminti ar fi: Serbarea de Crăciun, Ziua Toleranţei-16 noiembrie, 24 ianuarie, Comemorarea Revoluţiei 1989, 15 ianuarie – Ziua lui Mihai Eminesc şi multe altele.

 

Calendarul activităţilor este stabilit la începutul anului şcolar şi aprobat în Consiliul de Administraţie al şcolii şi pentru anul 2018, acest calendar arată astfel :

 

Nr crt Activitatea Data Responsabili
1.     Ziua Mondială a Educaţiei 5.10 Diriginţii şi profesorii
2.     Ziua Armatei Române 25.10 Diriginţii claselor XI , XII
3.     Balul Bobocilor 4.11 Diriginţii claselor a XII a
4.     Ziua  Mondială aToleranţei 16.11 Ionescu Cristina
5.      1 DECEMBRIE 1.12 Bunghe S
6.     Ziua Constituţiei 8.12 Teodorescu Gabriel
7.     Comemorarea Revoluţiei din 1989 22.12 Catedra de istorie şi Limba română
8.     Serbare de Crăciun 22.12 Toţi profesorii
9.     Eminescu-poet naţional 15.01 Guţiu Gianina
10.                    Ziua Internaţională pentru nonviolenţa în şcoală 30.01 Consilier scolar-parteneri
11.                    Mica Unire 24.01 Bunghez S
12.                    Dragobete-sărbătoreşte româneşte 24.02 Opriş Ancuţa
13.                    Mărţişor 1.03 Nicolae Daniela
14.                    De ziua mamei 8.03 Matei Cornelia
15.                    Ziua Mondială a Pădurii şi a Apei 21.03 Tripon Otilia-parteneri
16.                    25 martie Ziua Poliţiei Române 24.03 Pantea Ileana-parteneri
17.                    Ziliele Şcolii 20-24.03 Şefii de catedră
18.                    Ziua Francofoniei 20.03. Deleanu Cristina, Hoza Silvia
19.                    Ziua Mondială a Sănătăţii 7.04 Achim – Potra Rebeca
20.                    Ziua Mondială a Pământului 22.04 Szollosi Sofia
21.                    Ziua Europei 9.05 Ususan Cristina
22.                    Ziua Internaţională a Copilului 1.06 Învăţătorii
23.                    Ziua Mondială a copiilor victime ale agresivităţii 4.06 Beleiu Nicoleta
24.                    Ziua Mondială a Mediului

Ziua Învăţătorului

5.06 Maier Claudia

Ardelean Alina

25.                    Ultimul clopoţel-fetivitate de predare a cheii, clasa a XIIa A 26.05 Diriginţii claselor a XI a şi a XII a