Doamna viceprim-ministru Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene (MDRAPFE), a semnat, marți, un nou contract de finanţare cu fonduri europene care are ca obiectiv conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Este vorba despre proiectul care vizează consolidarea, restaurarea şi conservarea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Lipova (județul Arad), prin amenajarea incintei bisericii (restaurarea şi conservarea frescei interioare şi a componentelor artistice din lemn), restaurarea şi consolidarea împrejmuirii acesteia, realizarea unui corp anexă şi a unui lumânărar, precum şi prin realizarea unui sistem de iluminat arhitectural.

Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), gestionat de MDRAPFE, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Valoarea totală a investiţiei este de 21.230.170,40 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE – AM POR este de 19.018.478,35 de lei (reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului).

„Mă bucur că am reușit să obținem o nouă finanțare importantă pentru Lipova, în urma căreia vom reabilita un monument istoric al orașului, probabil cel mai important, alături de Mănăstirea Radna, un alt obiectiv restaurant cu ajutorul Uniunii Europene. A fost o muncă titanică, multe nopți nedormite, zeci de drumuri la Timișoara și București, multe piedici puse de unii care au scornit că vrem să vindem biserica și alte bazaconii, dar până la urmă rămâne doar rezultatul. Am obținut peste 21 de milioane de lei cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, iar Lipova se va putea mândri, la finalul proiectului, cu una dintre cele mai frumoase biserici din partea de vest a țării“, spune primarul Mircea Jichici.

Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului“ este una dintre cele mai vechi din țară, la a cărei ridicare a contribuit, potrivit tradiției, și domnul Țării Românești, Basarab I.

Despre existența unei biserici ortodoxe la Lipova se amintește de pe vremea lui Ludovic cel Mare – 1342-1382. În 1427 se pomenește despre existența unei biserici Greco-ortodoxe. Datând din secolul al XIV-lea, biserica din Lipova este contemporană cu primele monumente ecleziastice muntene: Tismana, Cozia și altele.
Biserica din Lipova este împodobită cu două straturi de frescă veche, datând din secolul al XV-lea. În 1732 comunitatea ortodoxă lipovană, reface vechea pictură, iar în 1785 vechiul iconostas este dărâmat și înlocuit cu cel actual, pictat de Tenețchi.

În anul 1792, proporțiile bisericii sunt amplificate, iar arhitectura primește un accent baroc.Ultima restaurare a fost făcută între anii 1928-1930, cu contribuția substanțială a lui Sever Bocu – ministrul Banatului. Bolta a fost ridicată de la 7 la 14 metri, ferestrele au fost împodobite cu vitralii. ,,Biserica, odinioară Catedrală Episcopală, fu sfințită și redată destinației ei divine la 21 Decembrie 1930. Nu pentru noi, Doamne, ci pentru Gloria Ta și a Țării“ ( Sever Bocu ).