Procesul educativ în școli este un proces complex, are un puternic determinism socio-economic și implică atât transmiterea de cunoștințe la diferitele discipline de studiu, dar în egală măsură punerea elevilor în diferite situații de viață. Asemenea situații sunt întâlnite în cadrul activităților extracurriculare: excursii, activități de muncă în echipă, jocuri sportive, vizite la muzee și proiecte europene. Toate împreună contribuie la formarea caracterelor și a personalității copilului. O contribuție majoră o au părinții prin atitudinea lor față de aceste activități care aparent par fără importanță, dar nu este așa, dezvoltarea personalității copilului se realizează prin tot ce se întâmplă in jurul lui și mai ales prin atitudinea părinților față de activitățile pe care le desfășoară.

Proiectul ERASMUS+ „DRUM DESCHIS CĂTRE O CARIERĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR”, și-a derulat prima mobilitate de formare profesională a elevilor la Paphos, în Cipru. Elevii clasei a XI-a economic și-au desfășurat stagiul de pregătire practică la modulul „Instrumente de plată”, la Camera de Comerț și Cda College din Paphos.

 În cadrul stagiului de practică, elevii au dobândit competențele profesionale specifice modulului de practică Instrumente de plată, într-o țară europeană, dobândind un certificat Europass. Întorși în țară, elevilor li s-au validat competențele dobândite în baza rapoartelor organizațiilor de primire din Cipru, a fișelor de evaluare, a rapoartelor profesorului însoțitor și monitor, au primit note corespunzătoare la modulul respectiv.

Activitățile desfășurate în Cipru au dezvoltat elevilor pe lângă competențele profesionale dobândite, abilitățile de relaționare, de muncă în echipă și de relaționare într-o limbă străină de circulație internațională. Grupul format din 16 elevi și două profesoare, doamnele Ocneriu Georgeta și Constantinescu Simona, a devenit pe perioada a trei săptămâni o familie mare în care prietenia și armonia au dominat atmosfera. Elevii s-au întors mult mai deschiși și extrem de încântați de experiența trăită. Asemenea proiecte vor fi și în anii ce urmeaza pentru elevii care vor fi în liceul nostru.

Proiectul prevede și activități culturale, de cunoaștere a istoriei locale, tradiții și obiceiuri.

Al doilea flux de mobilitate se desfăşoară în perioada 12.06.-30.06.2017, cu alți 16 elevi din clasa a XI-a comerț, care își desfăşoară stagiul de pregătire practică  „Protecția consumatorului și a mediului”, pentru 3 săptămâni, în Portugalia, la Barcelos, în apropierea Oceanului Atlantic. Elevii sunt însoțiți de profesorii Angheluș Emanuela și Berindei Oviduța.

Proiectele din „Săptămâna altfel” au urmărit numeroase obiective corelate vârstei elevului: cunoașterea și protejarea mediului, istoria locală, dezvoltarea spiritului de echipă, cultură și civilizație, orientare școlară și profesională.  Activitățile au fost complexe, cu multe ieșiri din mediul cotidian, plăcute pentru majoritatea elevilor. Așteptăm ca toți părinții să înțeleagă importanța acestor activități și să fie alături de copiii lor pentru tot ce înseamnă școală.

 

OFERTA  EDUCAŢIONALĂ  A  LICEULUI  “SEVER  BOCU” LIPOVA,

 pentru  anul şcolar 2017 – 2018

 

 

În anul școlar 2017-2018 , oferta educațională cuprinde:

Profil SERVICII:

1 clasă a-IX-a specializarea Comerț – 28 locuri

1 clasă a_IX-a specializarea Economic – 28 locuri

 

GIMNAZIU

1 clasă a-V-a – 28 locuri

Profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Învățământ seral 1 clasă a-XI-a – 20 locuri

 

Profesor Oviduța BERINDEI