Ultimii ani au fost ani bogaţi în evenimente pentru oraşul Lipova, ani în care evenimentele au fost tot mai multe, mai diversificate, au reuşit să aducă domeniul socio-cultural al oraşului la un alt nivel, dar mai ales au îmbogăţit şi au dat un alt aspect vieţii sociale, culturale şi educative a cetăţenilor de diferite vârste…