Evenimentele toamnei la Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova

Pentru oraşul Lipova, toamna începe cum nu se poate mai frumos, alături de Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova. Reprezentanţii acestuia, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al oraşului Lipova, au pregătit pentru un început de toamnă memorabil, un concert de muzică sacră, organizat în incinta Basilicii «Maria Radna».

Concertul de muzică sacră şi religioasă «Ave Maria» este, în acest an, la a doua reprezentaţie, fiind organizat în colaborare cu Asociaţia «Suflet pentru suflet» Timişoara, în cadrul evenimentului participând reprezentatnţi ai Operei Române din Timişoara.

Dat fiind faptul că primul concert, desfăşurat anul trecut în luna septembrie la Basilica «Maria Radna», a reprezentat un real succes, prestaţia artiştilor prezenţi la eveniment fiind una de o mare valoare artistică, ajungând  la sufletul numerosului public prezent, organizatorii au ales să continue cu această frumoasă tradiţie, aducând Opera Română din Timişoara şi în acest an la Lipova – Radna, pe data de 11 septembrie, tot în acelaşi loc deosebit, Basilica «Maria Radna».

În continuarea acestui eveniment, Centrul Recreativ a mai pregătit şi alte surprize, urmând să organizeze numeroase evenimente în această toamnă, în colaborare cu diverse instituţii locale şi judeţene. Dintre colaboratorii alături de care se vor organiza evenimente în următoarele luni de toamnă, putem aminti Biblioteca Judeţeană Arad – «Festivalul Poveştilor în Oraşul Lipova»; Clubul Copiilor Lipova – Cercul Atelierul Fanteziei – «Culorile Toamnei», şi multe alte surprize.

Acestea sunt doar câteva dintre evenimentele care se vor organiza în viitorul apropiat la Lipova, pe lângă acestea urmând să fie concretizate detalii şi date exacte şi pentru alte evenimente şi acţiuni din diverse domenii de activitate.

Informaţiile despre fiecare eveniment organizat de Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova sunt afişate şi actualizate mereu la avizierul de la sediul instituţiei, la avizierul din cadrul Primăriei Oraşului Lipova, precum şi pe pagina de facebook a Centrului Recreativ  – denumită «Centrul Recreativ», precum şi pe pagina Centrului de Informare şi Promovare Turistică Lipova.

 

Prezentare generală

 

Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova a fost construit în clădirea fostei Case a Armatei din Lipova, clădire care a fost reabilitată şi modernizată la cele mai înalte standarde, astfel încât să ofere locuitorilor oraşului, de toate vârstele, posibilitatea de a desfăşura aici, dar şi de a participa, la cele mai diverse activităţi educative şi culturale.

Inaugurarea oficială a noului Centru Recreativ Orăşenesc Lipova, obiectiv foarte important pentru imaginea  oraşului Lipova, dar mai ales pentru locuitorii săi, a avut loc în luna octombrie a anului 2013.

Proiectul de reabilitare a clădirii a început în data de 26.08.2011, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, succesor în drepturile şi obligaţiile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Acesta a fost finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană şi a avut o  valoare totală de 2.174.035,50 lei, din care valoare eligibilă 1.672.552,79 lei, asistenţa financiară nerambursabilă din partea FEDR fiind în cuantum de 1.371.322,62 lei ;  301.230,17 lei reprezintă contribuţia nerabursabilă de la bugetul naţional, iar co-finanţarea beneficiarului este de 91.436,88 lei.

Alături de toate firmele contractate pentru realizarea acestui proiect,  implementarea proiectului a fost asigurata de Unitatea administrativ-teritorială a Oraşului Lipova, prin personalul de specialitate din cadrul Primăriei și Consiliului Local Lipova.

În cadrul acestui proiect s-a realizat reabilitarea şi refuncţionalizarea uneia dintre clădirile reprezentative pentru comunitatea locală, care la momentul demarării proiectului se afla într-o stare avansată de degradare, nefiind funcţionala de mai mulţi ani.

În prezent, clădirea „Casa Armatei” funcţionează de aproape doi ani, cu destinaţia de „Centru Recreativ Orăşenesc”, fiind accesibilă întregii comunităţi locale în vederea petrecerii timpului liber într-un climat adecvat, adresându-se tinerilor cât şi vârstinicilor deopotrivă.

 

Ce curpinde  Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova:

Prin refuncţionalizarea clădirii „Casa Armatei” s-a asigurat amenajarea următoarelor încaperi funcţionale:

  • Sală de festivităţi cu o capacitate de peste 200 locuri, dotată cu vestiare şi grupuri sanitare pentru artişti;
  • club de zi pentru pensionari;
  • club de zi pentru elevi;
  • biblioteca cu sală de lectură care permite inclusiv accesul nerestricţionat la internet;
  • sala de proiecţii şi audiţii;

Toate sălile sunt doatate cu mobilier şi echipamente moderne, de cea mai înaltă calitate.

De asemenea, prin implementarea proiectului s-a adus o contribuţie importantă la realizarea unuia dintre obiectivele majore ale unităţii administrativ-teritoriale, şi anume dezvoltarea potenţialului turistic de excepţie de care dispune oraşul.

Prin reabilitarea Casei Armatei s-a recondiţionat una dintre clădirile care, prin caracteristicile sale arhitecturale, ilustrează epoca din care face parte şi în acelaşi timp, contribuie decisiv la îmbunătătirea aspectului întregii zone centrale a oraşului. De asemenea, acest nou Centru Recreativ Orăşenesc, prin sala de evenimente/conferinţe, pe care o deţine, a oferit posibilitatea organizării diverselor evenimente culturale, educative, precum şi de divertisment în oraşul Lipova, fapt care a ajutat foarte mult la dezvoltarea vieţii sociale şi culturale a oraşului, oferind locuitorilor acestui oraş posibilităţi noi, de petrecere a timpului liber în cadrul unor evenimente dintre cele mai diversificate: simpozioane, lansare de carte, spectacole artistice şi de divertisment, competiţii sportive, spectacole caritabile, etc.